Tjänster

 

Kära besökare!

Ryska visumcentralen tillhandahåller följande tjänster för medborgare i Sverige och andra länder och statslösa:

  • Mottagande och förberedelse av viseringsansökningar;
  • Vidarebefordran av viseringshandlingar för handläggning till Konsulär avdelning inom Ryska federationen;
  • Utlämning av visumhandlingar till sökanden;
  • Rådgivning i visumfrågor.

Kära sökande!

Vi vill göra er uppmärksamma på följande tilläggstjänster som ni kan köpa  i Ryska centrum för viseringsansökningar:

  

Ifyllande av visumansökan;

  

Bearbetning av dokument som mottagits via post;

  

Kurir leverans av färdiga dokument;

  

Expressfoto;

 

Premium Lounge.

Obs!

  • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att viseringen kommer att beviljas;
  • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
  • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
  • Vänligen läs vilkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.