Den rättsliga ramen

 

Vad säger lagen

I det här avsnittet hittar du gällande förordningar om villkoren för inresa till Ryssland för utländska medborgare och statslösa personer, liksom villkoren för utfärdande av visum och deras giltighetstid, som regleras i bilaterala och multilaterala avtal med Ryska Federationen. 

För att visa innehållet i dokumenten kan du följa länken www.kdmid.ru

  1. Avtal mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i Ryska federationen och Europeiska unionen(Sotji 25 maj 2006)