Information om visum

 

Om visum

För att resa in i Ryssland måste utländsk medborgare inneha giltigt visum, om inte andra regler har fastställts genom internationella avtal.

Visumet måste erhållas före inresan i Ryssland.

Visumet klistras in i passet och innehåller följande information: för- och efternamn (i rysk och i latinsk skrift), födelsedatum, kön, nationalitet (medborgarskap), identitetshandlingens nummer, viseringsdatum, den tillåtna uppehållsperioden i Ryssland, löpnummer på inbjudan för inresa i Ryssland eller offentligt myndighetsbeslut, visumets giltighetstid, syftet med resan, uppgifter om den inbjudande organisationen (inbjudande fysisk person), uppgift om multipel visering.

OBS! Enligt ryska lagstiftningen krävs det att utländska medborgare som reser till Ryssland har med sig ett giltigt nationellt pass och ett giltigt visum. Vänligen observera att ogiltiga pass med ett giltigt visum uppfyller ej giltighetskravet och får därmed ej användas vid inresor till Ryssland.

OBS ryska medborgare med dubbelt medborgarskap!

Observera att i enlighet med artikel 6 i den federala lagen ”om ordningen för avresan från Ryska federationen och inresan i Ryska federationen” daterad 15 augusti 1996, № 114-FZ ”utresan från Ryska federationen och inresan i Ryska federation genomförs av personer med giltiga dokument som stryker identitet för medborgare i Ryska federationen som befinner sig utan ryska federationen.”

Dessutom i enlighet med punkt 1 i artikel 6 i den federala lagen ”om medborgarskap i Ryska federationen” daterad 31 maj 2002 № 62-FZ ”medborgare i Ryska federationen, som också har annat medborgarskap kommer att betraktas bara som ryska medborgare av Ryska federationen, utom i de fall som föreskrivits i internationella fördrag i Ryska federationen eller den federala lagen. För en rysk medborgare som förvärvar ett annat medborgarskap innebär det inte uppsägning av medborgarskap i Ryska federationen.

I detta sammanhang, att få ryska visum för utländska pass är strängt förbjudet. 

Typer av visum

Beroende på syftet med inresan och vistelsen i Ryssland utfärdas visering för utländska medborgare enligt följande kategorier: diplomatvisum, tjänstevisum, turistvisum, transitvisum och visum förtillfällig bosättning.

Multipelt visum

Singel visum ger en utländsk medborgare rätt att passera statsgränsen i Ryssland en gång vid inresan och en gång vid avresen från Ryssland.

Dubbel visum ger en utländsk medborgare rätt att två gånger passera statsgränsen i Ryssland vid inresan och två gånger vid avresan från Ryssland.

Multivisum ger rätt till flera (mer än 2 gånger) inresor och utresor i Ryssland. Multivisum för medborgare i EU-stater som är parter i avtalet, innebär att man inte kan befinna sig i Ryssland i mer än 90 dagar (kumulativa och kontinuerliga) för varje period om 180 dagar.  Vid brott mot denna regel döms man enligt den ryska lagstiftningen fram till avstägning för inresant i Ryssland.

Utländska medborgare som avser att vistas i Ryssland i mer än 3 månader skall ansöka om arbetsvisum eller studentvisum, i enlighet med vistelsens syfte, eller ansöka om tillstånd för tillfällig vistelse i Ryssland eller uppehållstillstånd.