Information om visum

 

Om visum

För att resa in i Ryssland måste utländsk medborgare inneha giltigt visum, om inte andra regler har fastställts genom internationella avtal.

Visumet måste erhållas före inresan i Ryssland.

Visumet klistras in i passet och innehåller följande information: för- och efternamn (i rysk och i latinsk skrift), födelsedatum, kön, nationalitet (medborgarskap), identitetshandlingens nummer, viseringsdatum, den tillåtna uppehållsperioden i Ryssland, löpnummer på inbjudan för inresa i Ryssland eller offentligt myndighetsbeslut, visumets giltighetstid, syftet med resan, uppgifter om den inbjudande organisationen (inbjudande fysisk person), uppgift om multipel visering.

OBS ryska medborgare med dubbelt medborgarskap!

Observera att i enlighet med artikel 6 i den federala lagen ”om ordningen för avresan från Ryska federationen och inresan i Ryska federationen” daterad 15 augusti 1996, № 114-FZ ”utresan från Ryska federationen och inresan i Ryska federation genomförs av personer med giltiga dokument som stryker identitet för medborgare i Ryska federationen som befinner sig utan ryska federationen.”

Dessutom i enlighet med punkt 1 i artikel 6 i den federala lagen ”om medborgarskap i Ryska federationen” daterad 31 maj 2002 № 62-FZ ”medborgare i Ryska federationen, som också har annat medborgarskap kommer att betraktas bara som ryska medborgare av Ryska federationen, utom i de fall som föreskrivits i internationella fördrag i Ryska federationen eller den federala lagen. För en rysk medborgare som förvärvar ett annat medborgarskap innebär det inte uppsägning av medborgarskap i Ryska federationen.

I detta sammanhang, att få ryska visum för utländska pass är strängt förbjudet. 

Typer av visum

Beroende på syftet med inresan och vistelsen i Ryssland utfärdas visering för utländska medborgare enligt följande kategorier: diplomatvisum, tjänstevisum, turistvisum, transitvisum och visum förtillfällig bosättning.

Multipelt visum

Singel visum ger en utländsk medborgare rätt att passera statsgränsen i Ryssland en gång vid inresan och en gång vid avresen från Ryssland.

Dubbel visum ger en utländsk medborgare rätt att två gånger passera statsgränsen i Ryssland vid inresan och två gånger vid avresan från Ryssland.

Multivisum ger rätt till flera (mer än 2 gånger) inresor och utresor i Ryssland. Multivisum för medborgare i EU-stater som är parter i avtalet, innebär att man inte kan befinna sig i Ryssland i mer än 90 dagar (kumulativa och kontinuerliga) för varje period om 180 dagar.  Vid brott mot denna regel döms man enligt den ryska lagstiftningen fram till avstägning för inresant i Ryssland.

Utländska medborgare som avser att vistas i Ryssland i mer än 3 månader skall ansöka om arbetsvisum eller studentvisum, i enlighet med vistelsens syfte, eller ansöka om tillstånd för tillfällig vistelse i Ryssland eller uppehållstillstånd.