Allmän information

 

Om vårt arbete

Visumcentralens huvuduppgift är att påskynda och förenkla ansökningsprocessen för att erhålla visum för inresa till Ryssland.

Vår personal står till tjänst med råd och anvisningar i alla frågor som är nödvändiga för att du ska erhålla ryskt visum, hjälper dig att sammanställa de handlingar som du behöver till din visumansökan.

För att spara tid blir ni mottagen av visumcentralen efter överenskommelse.

Alla frågor i samband med visumansökan besvaras genom visumcentralens callcenter (Kontakt).Ni kan skicka frågan till oss via e-post eller använd vårt Meddelandesystem.

Handläggningstid för visum

Rysslands ambassad eller generalkonsulat behandlar visumansökningarna och fattar beslut om bifall eller avslag inom den tidsfrist som gäller för aktuell typ av visering (vanligen 4 till 10 kalenderdagar) efter att ha mottagit komplett underlag med samtliga erforderliga handlingar jämte konsulära avgifter.

I vissa fall kan handläggningstiden för visumansökningarna ändras genom Konsulära avdelningens beslut.

I händelse av nödsituation som kräver omedelbar inresa i Ryssland, kan en medborgare ansöka om akutvisum, varvid handläggningstiden för ansökan kan förkortas till tre arbetsdagar eller mindre om Rysslands ambassadör eller generalkonsul bestämmer så.

Konsulära avdelningen kan, om så visar sig nödvändigt, eller enligt principen om reciprocitet, förlänga ansökningstiden för ryskt inresevisum upp till 30 dagar.

Om avgifter

Vid ansökan om ryskt visum genom Ruska visumcentralen uttages en konsulär avgift plus en serviceavgift.

Den konsulära avgiften uttages av Konsulära avdelningen och täcker kostnaderna för handläggningen av visumansökan. Avgiften kan variera beroende på visumkategori, typ och giltighet, samt den sökandes nationalitet.

Serviceavgiften debiteras av visumcentralen för mottagande, iordningställande av samtliga handlingar och deras vidarebefordran till Konsulära avdelningen, samt utlämnande av handlingarna till den sökande.

Betalning göras bara via bank enligt faktura.

Serviceavgift och konsulär avgift erläggs i förskott för handläggning av viseringsärendet och återbetalas ej i händelse av avslag på visumansökan.

Detaljerad information om avgifternas storlek hittar du under rubriken "Typer av visum" / "Taxor och handläggningstid".